To zaravina.gr χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου

Αρθρα

Περι Κτηματολογίου...Upd

Print Friendly, PDF & Email

 

 

Ύστερα από 2 μήνες καθυστέρηση, σε σχέση με την αρχική ημερομηνία έναρξης του Κτηματολογίου, άρχισε αυτή την εβδομάδα η υποβολή δηλώσεων στο Νομό Ιωαννίνων.  Η-εμπρόθεσμη-υποβολή των δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις:

 • 12.03.2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής (4η παράταση μέχρι τις 31.10.2019) και μέχρι τις
 • 10.06.2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και του Ελληνικού Δημοσίου. (παράταση έως τις 31.10.2019)

(upd... Το ενδεχόμενο ύπαρξης και νέας παράτασης για τους κατοίκους εσωτερικού είναι σχεδόν σίγουρο, ύστερα από την πρόσφατη ψήφιση νόμου, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο να επεκτείνει τις προθεσμίες για ένα εξάμηνο επιπλέον. Ενδέχεται δηλαδή να παραταθεί ακόμα και έως τις 10.12.2019...)

Αν και ουδέποτε τηρήθηκαν οι προθεσμίες κατά το παρελθόν και το ενδεχόμενο παράτασής του είναι πολύ μεγάλο, καλό είναι όλοι να ξεκινήσετε τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το συντομότερο δυνατό.

 

ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Για το πάγιο τέλος κτηματογράφησης ισχύουν τα κάτωθι: 

 • Το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης για το εγγραπτέο δικαίωμα  επί του ακινήτου. 
 • Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) καταβάλλεται τέλος 20 ευρώ. Το τέλος αυτό καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα του διαμερίσματος. 
 • Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα, καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Αυτό ισχύει μόνο τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλείας.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής Κόστος σε €
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. 70
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. 120
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. 150
Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. 250
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ. 100
Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. 250
Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) 50
Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή  
Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 70
Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή 100
Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή 200
Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος 70

 

Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί είτε με επιτόπια κατάθεση στα γραφεία κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Home_Page.aspx. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά είτε θα αποσταλούν ταχυδρομικά στο γραφείο κτηματογράφησης, είτε θα σκαναριστούν και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με τη δήλωση. Το γραφείο κτηματογράφησης είναι στο Δημαρχείο στο Καλπάκι με ωράριο λειτουργίας 08.00-14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή ενώ υπάρχει αντίστοιχα γραφείο και στα Γιάννενα επί της οδού Μαρίκας Κοτοπούλη 62, Μονάδα Γ1, 1ος Όροφος.

(update... Για τους κατοίκους Αθηνών, λειτουργεί πλέον, από τις 13.03.2019, γραφείο κτηματογράφησης και στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου-Λεωφόρος Βεϊκου 137, 1ος όροφος των κτιριακών – μη αγωνιστικών εγκαταστάσεων, Γαλάτσι. Βέβαια με τη μισή χώρα να εξυπηρετείται εκεί, χρειάζεται κάτι παραπάνω από υπομονή...)

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα χρειαστούμε είναι τα κάτωθι:

 • Τίτλους Κτήσης (Συμβόλαια, Δικαστικές Αποφάσεις κλπ),
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο,
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αποδεικτικό έγγραφο του ΑΦΜ (Απόσπασμα εκκαθαριστικού, λ/σμός ΔΕΗ κλπ)

Το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας είναι αφενός η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας και αφετέρου η έλλειψη τοπογραφικών. Εφόσον υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, το τοπογραφικό μπορεί να παραληφθεί εφόσον εντοπιστεί το ακίνητο στο χάρτη.

Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής και εφόσον οι κληρονόμοι δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς είναι απαραίτητα τα κάτωθι:

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου,
 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών,
 • Πιστοποιητικό Περί Μη Δημοσίευσης Διαθήκης,
 • Πιστοποιητικό Περί Μη Αποποιήσεως Κληρονομιάς

Από ενημέρωση που είχαμε στην ημερίδα που είχε διοργανώσει η Ομοσπονδία Πωγωνίου τον Οκτώβριο, το Κτηματολόγιο δικαιολογεί μέχρι ένα θάνατο πίσω. Δηλαδή εξ αδιαθέτου διαδοχή μπορούμε μόνο να επικαλεστούμε μόνο στην περίπτωση θανάτου γονέα όπου το ακίνητο πέρασε στα τέκνα. Συνεπώς σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκε σε παππούδες, γιαγιάδες και θα δηλωθεί από τα εγγόνια εκείνα πρέπει να αποδείξουν την κατοχή του με τη μορφή της έκτακτης χρησικτησίας που θα αναφέρουμε παρακάτω.

Σε περίπτωση διαδοχής εκ διαθήκης και εφόσον οι κληρονόμοι δεν έχουν προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς:

 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου,
 • Αντίγραφο Δημοσιευμένης Διαθήκης,
 • Πιστοποιητικό Περί Μη δημοσίευσης Άλλης Διαθήκης,
 • Πιστοποιητικό Περί Μη Αποποιήσεως Κληρονομιάς

Χρησικτησία

Η λύση στο πρόβλημα απουσίας τίτλων ιδιοκτησίας δίδεται με το άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα για την έκτακτη χρησικτησία όπου θα πρέπει να αποδείξουμε την εικοσαετή νομή του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε 2 δικαιολογητικά απ' τα κάτωθι:

 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων,
 • Λογαριασμοί ΔΕΗ στο όνομά μας,
 • Μισθωτήρια που εμφανίζουν εμάς ως εκμισθωτές,
 • Παλαιά τοπογραφικά που συντάχθηκαν με δική μας εντολή και μας αναφέρουν ως ιδιοκτήτες,
 • Αποδείξεις καταβολής πάσης φύσεως τελών στο όνομά μας,
 • Φορολογικές Δηλώσεις που εμφανίζουν το ακίνητο,
 • Ε9 (πχ 1997)
 • Ένορκες Βεβαιώσεις στο Ειρηνοδικείο ή σε συμβολαιογράφο, με παρουσία 2 μαρτύρων 

Να επισημάνουμε ότι η χρησικτησία θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ακριβώς λόγω της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας ενδεχομένως να βρεθούν πολλοί, οι οποίοι θα επιδιώξουν να γίνουν τσιφλικάδες στον 21ο αιώνα...

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ένα άλλο πρόβλημα είναι η απουσία τοπογραφικών. Ειδικά αυτό το πρόβλημα θα το συναντήσουμε κυρίως στη δήλωση αγροτεμαχίων. Το Κτηματολόγιο προσφέρει μία υπηρεσία θέασης ενώ μπορούμε να το υποδείξουμε και στο γραφείο κτηματογράφησης, ωστόσο σ' αυτή την περίπτωση εγκυμονεί ο κίνδυνος λανθασμένης καταχώρησης.

Επίσης πολλοί από εμάς αγνοούν την ύπαρξη αγροτεμαχίων των οποίων είμαστε κληρονόμοι σε εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ως γνωστό στην περιοχή, με τις απαλλοτριώσεις και τους αναδασμούς δόθηκαν στο παρελθόν σε προγόνους μας, κτήματα. Εδώ μπορείτε να δείτε τους χάρτες της διανομής σε ψηφιοποιημένη μορφή, ενώ στο τέλος του άρθρου επισυνάπτονται οι Πίνακες της Διανομής που αναφέρουν τους-τότε-ιδιοκτήτες. Εφόσον γνωρίζουμε τους κληρονόμους των θανόντων προγόνων μας και με βάση την κληρονομική διαδοχή κατά τάξεις, μπορούμε να βρούμε το ποσοστό που μας ανήκει κατά αγροτεμάχιο, ώστε αυτά να δηλωθούν με τη μορφή της έκτακτης χρησικτησίας. Ωστόσο λόγω της παλαιότητάς των εγγράφων, ενδεχομένως πολλά πράγματα να μην ισχύουν. Όπως πχ να πουλήθηκε κάποιο ακίνητο μεταγενέστερα και να μη το γνωρίζουμε. Συνεπώς οι χάρτες και οι πίνακες διανομής χρειάζονται τη δέουσα προσοχή μας και μόνο ως οδηγός μπορούν να εκληφθούν.

Απ' την ενημέρωση που παρέχει το Κτηματολόγιο, έχουν φροντίσει ώστε οι χάρτες των διανομών, να "φορτωθούν" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των ακινήτων ενώ αναμένεται και η νέα έκδοση της πλατφόρμας. Μέχρι σήμερα-πάντως-που γράφεται αυτό το άρθρο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία και είμαστε σε αναμονή.(update...Τη Δευτέρα 04.02.2019 τελικώς θα ανέβει η νέα εφαρμογή σύμφωνα με ανακοίνωση. Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη των δηλώσεων... )

 

Όπως γίνεται αντιληπτό η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δύσκολη, ειδικά εάν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και τοπογραφικά. Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μόνοι μας είναι καλύτερο να απευθυνθούμε είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία κτηματογράφησης, είτε σε κάποιον ειδικό (Μηχανικοί, Συμβ/φοι, Δικηγόροι, Λογιστές κλπ) για την αποφυγή λαθών αλλά και για περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να αναφερθούν στο παρόν άρθρο. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι σε θέση να προσφέρει η Αδελφότητά μας, μπορείτε να καλέσετε τους:

 • Κολιόπουλο Βασίλειο, Δικηγόρο (Πρόεδρος ΔΣ), τηλ. 6937246544
 • Μπότσιο Αλέξανδρο, Λογιστή (Ταμίας ΔΣ), τηλ. 6974752468

Να προσθέσουμε επίσης, ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Καλέγιας Γεώργιος (τηλ. 6979639104) μας ενημέρωσε ότι είναι στη διάθεση όλων μας, για πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη της δήλωσης, τα δικαιολογητικά κλπ έως και επιτόπια κατάθεση της δήλωσης στο γραφείο κτηματογράφησης.

 

ΥΓ. Δυστυχώς, οι πίνακες που επισυνάπτονται λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, έχουν συμπιεστεί σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές είναι δυσχερής η ανάγνωσή τους. Αν κάποιος συγχωριανός δυσκολεύεται στον εντοπισμό ας επικοινωνήσει μαζί μας...

 

{jcomments on}

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 23 guests και κανένα μέλος

Copyright © 2023. Αδελφότητα Λιμνίων Πωγωνίου Ηπείρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.